Introtime og priser

For deg som er ukjent med yoga og pilates anbefales en introtime for å få en god gjennomgang av grunleggende prinsipper og teknikker. Ønsker du å delta på drop-in timer, kan en introtime først ha stor betydning for utbyttet av timene.  En introtime kan du ta alene, eller i gruppe på opp til tre personer.

Introtime: En person Kr. 680,-

To personer Kr. 480,- pr. person.

Tre personer Kr. 380,- pr. person.